Volumul 7/1997

PROGNOZA FORȚEI DE MUNCĂ - ELEMENT PENTRU STRATEGIA DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Constantin GRIGORESCU


SISTEMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SUB SEMNUL INNOIRII. EVOLUȚII RECENTE, EXIGENȚE VIITOARE

Steliana PERT


VALENTE EDUCAțIONAL-FORMATIVE ALE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Sorica SAVA


CARACTERISTICI ALE ȘOMAJULUI ÎN ROMÂNIA

Florin-Marius PAVELESCU


REMUNERAREA MUNCII - MECANISM DE REGLARE A PIEȚEI MUNCII. CRIZA RELAȚIILOR SALARIALE

Valentina VASILE


TINERII PE PIAȚA MUNCII

Adina POPA DUMITRU


POLITICĂ ÎN DOMENIUL PRESTAȚIILOR SOCIALE

Maria POENARU, Maria MOLNAR


IMPACTUL STĂRII ECONOMIEI ASUPRA REFORMEI SANITARE ÎN ROMÂANIA

Marcela IRIMIE


O EVALUARE EMPIRICĂ A IMPACTULUI INTEGRĂRII ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Daniela GROZEA-HELMENSTEIN


OCUPARE ȘI EFICIENȚĂ ÎN INDUSTRIA  PRELUCRATOARE DIN PERSPECTIVA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Diana PREDA


PERSPECTIVE ALE ADERĂRII REPUBLICII CEHA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Ovidiu HARBADA


PARTICULARITĂȚI ȘI TENDINȚE ÎN PROCESELE INVESTIȚIONALE DIN ECONOMIA DE TRANZIȚIE A ROMÂNIEI

Gheorghe ZAMAN, Grigore VALCEANU


INTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII PRIVATE. STRUCTURI ȘI PERFORMANȚE

Gheorghe ZAMAN


INTREPRINDERILE ECONOMICE ALE STATULUI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ

Adrian PLATON


TRANZIȚIA ROMANEÂSCĂ ACTUALĂ DIN PERSPECTIVA UNOR ANALOGII ISTORICE

Gheorghe DOBRE


PRODUCȚIA AGRICOLĂ ROMANESCĂ. RETROSPECTIVE INTERBELICE

Gheorghe DOBRE


RAPORTUL DEZVOLTĂRII UMANE ÎN ROMÂNIA, 1997

Constantin IONETE


PLEDOARIE PENTRU O ECONOMIE MIXTĂ DE PIAȚĂ, SOCIAL-UMANISTĂ, CU O DEMOCRAȚIE INTEGRATĂ ȘI PARTICIPATIVĂ

Iulian VĂCAREL


BLOCAJELE ÎN ECONOMIA DE TRANZIȚIE A ROMÂNIEI

Ioan ERHAN