Volume 8/1998

NIVELUL DEZVOLTăRII ECONOMICO-SOCIALE șI ADERAREA ROMâNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Constantin GRIGORESCU


EVALUĂRI STATISTICE ALE PROCESULUI INOVATIONAL DIN ROMÂNIA

Steliana SANDU, Anca DACHIN, Raluca POPA


IDENTIFICAREA DIMENSIUNII PUBLICE A DEZVOLTăRII DURABILE ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE DIN ROMÂNIA

Simona POPESCU


COMERȚUL ELECTRONIC

Gheorghe ZAMAN


RESTRUCTURĂRI ALE OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ DIN PERSPECTIVĂ REGIONAL

Florin-Marius PAVELESCU


REPERE ALE DEZVOLTĂRII REGIONALE A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Constatin CIUTACU