Volume 5/1995

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A AGRICULTURII DURABILE, CREATOARE DE SURPLUS ECONOMIC

Gheorghe ZAMAN


IMPACTUL INSTITUȚIILOR DE STAT ASUPRA  TRANZIȚIEI INTREPRINDERILOR LA ECONOMIA DE PIAȚĂ

Ioan BRATU


POTENȚIALUL DE INOVARE DIN ROMÂNIA IMPLICAT ÎN RELAȚIILE DINTRE CERCETARE ȘI INDUSTRIE

Steliana SANDU


DEZVOLTAREA SOCIALĂ. DELIMITĂRI TEORETICE

Maria POENARU


ELEMENTE ALE STRATEGIEI DE COMBATERE A SĂRĂCIEI

Maria MOLNAR


ASIGURĂRILE SOCIALE PENTRU PENSII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE

Constantin GRIGORESCU


DISOLUȚIA FAMILIEI PRIN DIVORȚ ÎN ROMÂNIA. EVOLUȚIA ȘI CONSECINȚELE SOCIAL-DEMOGRAFICE

Vergiliu IORDACHE


NOI INTERPRETĂRI HOLISTE ALE ECONOMIEI DE PIAȚĂ

Sorica SAVA


REALIZĂRI ȘI DILEME ALE REFORMEI ECONOMICE ÎN CHINA. STUDIU COMPARATIV CU ȚĂRILE DIN EUROPA DE EST

Zhang WENWU


ASPECTE REALE ȘI MONETARE ALE POLITICII RAȚEI DE SCHIMB A FRANȚEI ÎN TIMPUL CELEI DE-A DOUA REPUBLICI

Gilles SAINT-PAUL


PIAȚA MUNCII SECTORULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ

Valentina VASILE


INTEGRAREA ȚĂRILOR EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST ÎN CADRUL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN: MIZA ȘI AMENINȚĂRILE PENTRU SCHIMBARILE EURO-MEDITERANEENE

Daniel LABARONNE


PROBLEME FINANCIARE ȘI MONETARE ÎN OPERA ECONOMISTULUI GHEORGHE TASCA

Iulian VĂCĂREL


I.N.ANGELESCU - ANALIST AL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Gheorghe DOBRE


DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE ECONOMIE NAȚIONALĂ PE ANUL 1994

Grigore VĂLCEANU