Volume 4/1994

TIPOLOGIA RESTRUCTURĂRII ÎN PROCESUL PRIVATIZĂRII ÎN ROMÂNIA

Gheorghe ZAMAN


RESTRUCTURĂRI INDUSTRIALE ȘI TRANSFORMĂRI ECONOMICE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Xavier RICHET, Universitatea Rennes II, Franța


REFORMA ȘI POLITICA SOCIALĂ

Maria POENARU


UNIVERSALITATE ȘI SELECTIVITATE ÎN ACORDAREA PRESTAȚIILOR FAMILIALE ÎN ROMÂNIA. COMPARAȚII CU ALTE ȚĂRI

Constantin GRIGORESCU


PIAȚA MUNCII. MOMENT DE BILANȚ

Steliana PERȚ


DIMENSIUNI REGIONALE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

Diana ROȘU


VALENTE ACTUALE ALE FORMĂRII PROFESIONALE A ADULȚILOR

Luminita CHIVU


FLEXIBILITATE SALARIALĂ. NECESITATE. FORME. REALITĂȚI

Valentina VASILE


REVIGORAREA SECTORULUI DE SERVICII COMERCIALE ȘI REDRESAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Vergiliu IORDACHE


IMPLICAȚII ALE PROPRIETĂȚILOR METODEI CELOR MAI MICI PĂTRATE ASUPRA DETERMINĂRII FRONTIEREI PRODUCȚIEI

Florin-Marius PAVELESCU


ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN - ÎN ANUL 1947

Gheorghe DOBRE


INDUSTRIA EXTRACTIVE DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ. STRUCTURĂ, DINAMICĂ, FACTORI DE CREȘTERE

Adrian PLATON


DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE ECONOMIE NAȚIONALĂ

Grigore VALCEANU