Volume 2/1992

DEZVOLTAREA SECTORULUI DE SERVICII ȘI MODERNIZAREA STRUCTURII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Constantin GRIGORESCU


OPINII PRIVIND ROLUL MONEDEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE

Costin KIRIȚESCU


STUDIU REFORMEI ECONOMICE ȘI ROLUL STATULUI

Vasile PILAT


CONSIDERAȚII PRIVIND RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Marcela NANES, Mihai ION, Romeo CONSTANTIN


PRIVATIZAREA SECTORULUI PUBLIC ÎN ȚĂRILE DEZVOLTATE CU ECONOMIE DE PIAȚĂ

Gheorghe ZAMAN


ESEU ASUPRA TIPOLOGIEI ECONOMIILOR DE PIAȚĂ CONTEMPORANE

Sorica SAVA


PROBLEME ALE TRANZIȚIEI LA ECONOMIA DE PIAȚĂ ÎN BULGARIA

Reghina CREȚOIU


PIAȚA MUNCII ÎNTRE REGLEMENTARE ȘI DEREGLEMENTARE

Steliana PERȚ


ROLUL SISTEMULUI DE ÎNVAȚĂMANT ÎN ELASTICIZAREA OFERTEI DE FORȚĂ DE MUNCĂ

Florin PAVELESCU


REPERE ALE POLITICII SALARIALE ÎN PROCESUL REFORMEI ECONOMICE ÎN ROMÂNIA

Valentina VASILE


SISTEMUL SECURITĂȚII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Maria POENARU


REFORMA ECONOMICĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ

Maria MOLNAR


PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR, SECTOR AL PRODUCȚIEI DE BUNURI ȘI SERVICII

Camelia CAMĂȘOIU