Volume 1/1991

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ȘI PRACTICE ALE PRIVATIZĂRII ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE LA ECONOMIA DE PIAȚĂ

Gheorghe ZAMAN


NIVELUL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI ÎN CONTEXT MONDIAL ȘI EUROPEAN

Constantin GRIGORESCU


DISPARITĂȚI ÎN PROFILUL DEZVOLTĂRII UMANE

Camelia CĂMĂȘOIU, Gheorghe ZAMAN


EFICIENȚA POLITICILOR ECOLOGICE

Steliana SANDU, Zizi GOSCHIN


REFLECȚII CU PRIVIRE LA OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE LA ECONOMIA DE PIAȚĂ ÎN ROMANIA

Steliana PERȚ


MANAGEMENTUL FACTORULUI UMAN

Ioan BRATU


PROBLEMELE SOCIALE ALE TRANZIȚIEI LA ECONOMIA DE PIAȚĂ

Maria MOLNAR, Maria POENARU


FAMILIA IN CONDITIILE TRANZIȚIEI LA ECONOMIA DE PIAȚĂ

Georgeta DUMITRESCU


PENSIA ȘI INFLAȚIA

Kosztan LADISLAU


SEMNIFICAȚII NOI ALE ȘTIINTEI ECONOMICE

Sorica SAVA


CREȘTERE ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ SUB IMPACTUL MARII UNIRI DIN 1918

Gheorghe DOBRE


PRIVATIZAREA ÎN UNGARIA, IUGOSLAVIA ȘI CEHO-SLOVACIA

Ana BAL


STRATEGIA ȘI TACTICA PRIVATIZARII ÎN GERMANIA DE EST

Luoana DULGHERU


ASPECTE PRIVIND PRIVATIZAREA ÎN POLONIA

Cristian HANU


EXPERIENȚA UNOR STATE LATINO-AMERICANE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE

Rodica RĂDULESCU


PRIVATIZAREA ÎN VENEZUELA

Cristian POPA